Dokumentär i TV4 2004-04-21
"Hjälp, min pudel styr mitt liv"

Så här såg det ut i en TV-bilaga.

Stäng Fönster